Vad är ATP?

 

ATP-mätare är det snabbaste och enklaste sättet att mäta hygienstatus och rengöring. ATP (adenosin trifosfat) är ett ämne, som finns i alla levande celler i varierande mängder. Bakterieceller är små och innehåller därför mindre ATP än växt och djurceller. När cellerna dör bryts även ATP ned efter en tid, vilket förklarar varför ATP är ett mått på mängden organiskt smuts eller den s.k. biomassan.

 

Hur fungerar en ATP-mätare?

 

ATP kan snabbt och enkelt bestämmas med en kemisk reaktion, som förekommer naturligt hos eldflugor s.k. bioluminiscens. I reaktionen bildas ljus med hjälp av ett enzym (luciferas). Reagenser innehållande detta enzym sänder vid reaktion med ATP ut ett stabilt ljus. Intensiteten av ljuset mäts i en ljusmätare som kallas luminometer eller ATP-mätare. Mätvärdet som visas på ATP-mätarens skärm svarar mot ATP-mängden som i sin tur svarar mot mängden biomassa i provet.

Metoden är mycket känslig och man kan upptäcka enstaka celler. Provtagning på ytor sker med en provtagningssvabb med bomullstopp på samma sätt som för konventionell bakterieodling. Avläsningar av mätvärdet kan göras efter bara 15 sekunder.

 

ATP mätning sker i samarbete med food-diagnostics

 

0771-125 326 - info@cleanbil.se - www.cleanbil.se - www.hemdäck.se - www.steamclean.se