När du tvättar din bil själv på gatan förorenas dagvattenbrunnarna av kemikalier från tvättmedlet du använder, samt asfaltrester, tungmetaller, oljor och andra organiska ämnen från bilsmutsen. Därför förbjuder fler och fler kommuner runt om i landet biltvättning utomhus på asfalterad mark. Vad är då alternativet?

 

1. Lämna in bilen på en Rekondfirma? Visserligen töms då inte spillvattnet i dagvattenbrunnen, men dock i avloppet!

 

2. Bensinmackarnas automattvättar? Deras reningsanläggningar renar oftast bara spillvattnet till 80% och det är inte den mest skonsamma metoden för ditt fordon. Dessutom går det åt över 200 liter vatten per automattvätt.

Vi erbjuder istället ett nytt alternativ! Med CleanBil metoden samlar vi upp ALLT spillvatten, samt renar det till 100% i vår egna mobila anläggning och återanvänder på så sätt vattnet igen och igen.

CleanBil använder bara ångtryckstvättar, som gör av med ca 1-2 liter vatten per tvätt. Den lilla mängd spillvatten som blir av ångan renas i våra egna reningsverk som finns inbyggda i våra tvättbilar.

 

När vi har tvättat din bil kontrollerar vi även däcktrycket enl. Eco drivings direktiv, vilket ger Er en bränslebesparing på mellan 5-10% i drivmedel samt minskat däckslitage. Om Ni som så många andra har en miljöpolicy på företaget som säger att Ni ska använda det miljövänligaste alternativet så boka en demotvätt på 0771-1CLEAN eller info@cleanbil.se

 

ALLA KAN VARA MILJÖVÄNLIGA, MEN BARA EN KAN VARA BÄST I SIN BRANSCH

 

 

0771-125 326 - info@cleanbil.se - www.cleanbil.se - www.hemdäck.se - www.steamclean.se